ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ

Ref.No: 67050800
Start date: 01.01.1997
End date: 31.12.2005
Approval date: 13.03.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 89.159,90 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS MPATIS
Email: batis@chemeng.ntua.gr
Go to Top