ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ref.No: 65046100
Start date: 01.10.1995
End date: 30.06.1995
Approval date: 22.02.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 10.829,05 €
Scientific Responsible: Prof. ZANNI
Email: vlastou@central.ntua.gr
Go to Top