ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Ref.No: 65043400
Start date: 15.12.1995
End date: 15.10.1996
Approval date: 22.02.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 3.228,17 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS RAKOPOULOS
Email: cdrakops@central.ntua.gr
Go to Top