ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65098807
Start date: 01.09.1998
End date: 30.06.1999
Approval date: 06.07.2000
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 24.651,50 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top