ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ref.No: 65046000
Start date: 01.10.1995
End date: 15.07.1996
Approval date: 22.02.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MATHEMATICS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 6.456,35 €
Scientific Responsible: GEORGIOS KOLETSOS
Email: koletsos@math.ntua.gr
Go to Top