ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Μ.Φ.Ε.

Ref.No: 65128603
Start date: 01.09.2002
End date: 31.12.2004
Approval date: 08.12.2003
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 22.800,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ILIAS ZOUMPOULIS
Email: zoubisig@central.ntua.gr
Go to Top