ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Μ.Φ.Ε

Ref.No: 65112004
Start date: 01.09.2001
End date: 30.06.2002
Approval date: 05.07.2002
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 23.110,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ILIAS ZOUMPOULIS
Email: zoubisig@central.ntua.gr
Go to Top