ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ref.No: 65084100
Start date: 01.10.1997
End date: 30.06.1998
Approval date: 26.11.1998
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 26.412,33 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. KONTANTINOS HRISTODOULIDIS
Email: cchrist@central.ntua.gr
Go to Top