ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1999-2000 ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Λ.Ε. / Ε.Μ.Π.

Ref.No: 65105008
Start date: 01.09.1999
End date: 30.06.2000
Approval date: 22.02.2001
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 20.542,92 €
Scientific Responsible: GEORGIOS ANDROUTSOPOULOS
Email: androuts@chemeng.ntua.gr
Go to Top