ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ”

Ref.No: 65045300
Start date: 01.09.1995
End date: 31.08.1996
Approval date: 14.02.1996
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 542,92 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIDOU
Email: mioannid@ece.ntua.gr
Go to Top