ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ref.No: 65206300
Start date: 01.01.2015
End date: 31.12.2016
Approval date: 06.05.2015
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 25.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Go to Top