ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Ref.No: 65112400
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2002
Approval date: 19.10.2001
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 18.000,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. LAZAROS APEKIS
Email: lapekis@central.ntua.gr