ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Ref.No: 65215200
Start date: 01.01.2018
End date: 31.12.2021
Approval date: 27.11.2017
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: COMMUNICATION, ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING
Financier: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛ.ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΛΚΕ 2017, ELKE
Budget: 3.000,00 €
Public key: ΩΖ9Ε46ΨΖΣ4-ΙΘ2
Scientific Responsible: Assoc. Prof. CHRISTOFOROU
Email: hristoforou@ece.ntua.gr
Description: THIS PROJECT IS INTENDED TO COVER EXPENDITURE RELATING TO EDUCATIONAL, RESEARCH AND ADMINISTRATIVE NEEDS OF DEVISION 5, ECE SCHOOL
Go to Top