ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ,ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ

Ref.No: 65220500
Start date: 01.01.2018
End date: 31.12.2021
Approval date: 29.12.2017
Department: DIOIKISI
Financier: ΔΙΑΘ.ΚΟΝΔ.ΕΛΚΕ 2018 ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 3.150.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. CHATZIGEORGIOU
Email: chatzi@naval.ntua.gr
Go to Top