ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ref.No: 65168800
Start date: 01.01.2007
End date: 31.12.2008
Approval date: 04.07.2008
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: SIGNALS, CONTROL AND ROBOTICS
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 311,84 €
Scientific Responsible: Prof. TRUFON KOUSIOURIS
Email: tkous@cc.ece.ntua.gr
Go to Top