ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΡΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ref.No: 63099400
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.2000
Approval date: 29.10.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: ADAPT, UP. ERGASIAS
Budget: 17.608,21 €
Scientific Responsible: Prof. TATSIOPOULOS
Email: itat@central.ntua.gr