ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ref.No: 62212403
Start date: 01.10.2007
End date: 29.02.2008
Approval date: 20.06.2008
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: KENTRIKI ENOSI DIMON & KOINOTITON ELLADOS
Budget: 47.600,00 €
Scientific Responsible: Prof. CALOGHIROU
Email: Y.CALOGHIROU@ntua.gr
Go to Top