ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ref.No: 67004000
Start date: 01.09.1994
End date: 30.09.1996
Approval date: 02.07.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: G.G.E.T.
Budget: 228,91 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS KAPROS
Email: kapros@central.ntua.gr
Go to Top