ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΚΥΚΛ. VLSI-ΦΑΣΗ- STRIDE

Ref.No: 63022402
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.1993
Approval date: 01.10.1993
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: STRIDE, U.P.E.P.TH
Budget: 108,09 €
Scientific Responsible: Prof. MITROU
Email: mitrou@softlab.ntua.gr
Go to Top