ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΚΥΚΛ. VLSI ΦΑΣΗ STRIDE

Ref.No: 63022401
Start date: 01.01.1992
End date: 31.12.1993
Approval date: 04.06.1993
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: STRIDE, U.P.E.P.TH
Budget: 7.398,88 €
Scientific Responsible: Prof. MITROU
Email: mitrou@softlab.ntua.gr
Go to Top