ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΑΣΗ ΙΙ(NDPE-II) ESPRIT 7503

Ref.No: 63033300
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.1994
Approval date: 19.01.1993
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: STRIDE, INTRAKOM
Budget: 93.495,00 €
Scientific Responsible: IOANNIS AVARITSIOTIS
Email: abari@cs.ntua.gr
Go to Top