ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΟΑΚΑ

Ref.No: 62095000
Start date: 02.07.1997
End date: 02.10.1997
Approval date: 15.07.1997
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: K.O.E.6 PAGK.PROT.KLAS.ATHLIT.
Budget: 1.731,47 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS MPALODIMOS
Email: dionbal@central.ntua.gr
Go to Top