ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ref.No: 62119200
Start date: 01.07.1999
End date: 30.06.2009
Approval date: 15.07.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 337.637,58 €
Scientific Responsible: Prof. STATHOPOULOS
Email: stathop@power.ece.ntua.gr
Go to Top