ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΥΚΗΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

Ref.No: 62091200
Start date: 01.03.1997
End date: 31.12.1997
Approval date: 15.05.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: EKTE
Budget: 5.869,70 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top