ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΙΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ref.No: 62041300
Start date: 11.06.1997
End date: 10.06.1999
Approval date: 03.07.1997
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 51.944,25 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS MPALODIMOS
Email: dionbal@central.ntua.gr
Go to Top