ΕΛΑΤΟΤΗΤΑ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΗΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ref.No: 63017200
Start date: 01.06.1991
End date: 31.05.1994
Approval date: 19.06.1991
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: BRITE II, E.O.K.
Budget: 139.000,00 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS ANDRIANOPOULOS
Email: nandrian@central.ntua.gr
Go to Top