ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝ.ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

Ref.No: 63050300
Start date: 30.01.1995
End date: 29.01.1996
Approval date: 04.04.1995
Department: EPITROPI TEHN.PARKOU LAURIOU
Financier: SPRINT, E.O.K.
Budget: 60.000,00 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS PANAGOPOULOS
Email: mmescp@central.ntua.gr
Go to Top