ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Ref.No: 62098700
Start date: 01.07.1997
End date: 31.01.1998
Approval date: 06.11.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: MINERVA AE
Budget: 12.120,32 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS SPURELLIS
Email: nspyr@chemeng.ntua.gr
Go to Top