ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ref.No: 68078200
Start date: 31.01.2006
End date: 30.11.2008
Approval date: 10.11.2006
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: ΕΠΕΑΕΚ II, UPEPTH
Budget: 69.010,00 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS KOUTSOPOULOS
Email: koutsop@survey.ntua.gr