ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΣΑΝ ΔΑΝΕΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1995/ ΜΕΤΑΦ.ΑΠΟ ΠΡΟΓ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ 65/152)

Ref.No: 65040300
Start date: 14.02.1995
End date: 25.02.1997
Approval date: 14.04.1995
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 13.206,16 €
Scientific Responsible: Prof. HARILAOS PSARAUTIS
Email: hnpsar@mail.ntua.gr