ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ

Ref.No: 62240000
Start date: 23.05.2008
End date: 31.12.2008
Approval date: 23.05.2008
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: IRON THERMOILEKTRIKI AE
Budget: 47.600,00 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top