ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΤΜ ΕΜΠ

Ref.No: 65036000
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1995
Approval date: 14.04.1995
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 20.542,92 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS MPALODIMOS
Email: dionbal@central.ntua.gr
Go to Top