ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ

Ref.No: 62102100
Start date: 25.11.1997
End date: 25.12.1997
Approval date: 12.05.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: SELMAN AE
Budget: 3.462,95 €
Scientific Responsible: Prof. VLYSIDIS
Email: avlys@tee.gr
Go to Top