ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΗΕ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ

Ref.No: 62081100
Start date: 01.04.1996
End date: 31.07.1996
Approval date: 28.03.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: D.E.I.
Budget: 7.336,76 €
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Go to Top