ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65124200
Start date: 01.11.2002
End date: 31.12.2007
Approval date: 18.10.2002
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 92.716,64 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top