ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2002

Ref.No: 67052204
Start date: 21.09.2005
End date: 31.03.2009
Approval date: 09.11.2005
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: COMPUTER SCIENCE
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2002, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 5.734,22 €
Scientific Responsible: Prof. STEFANOS KOLLIAS
Email: stefanos@cs.ntua.gr
Go to Top