ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

Ref.No: 67054100
Start date: 01.05.2005
End date: 31.12.2007
Approval date: 01.06.2005
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2004, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 81.418,00 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top