ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 67051207
Start date: 10.06.2002
End date: 31.05.2004
Approval date: 12.04.2002
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: NUCLEAR ENGINEERING
Financier: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 12.009,55 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS LEONIDOU
Email: dleonid@nuclear.ntua.gr