ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ref.No: 66005800
Start date: 01.09.1998
End date: 29.08.2009
Approval date: 04.02.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 117.388,09 €
Scientific Responsible: Prof. VOUTSINAS
Email: spyros@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top