ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΑΠΟ 65/1217)

Ref.No: 65116900
Start date: 01.09.2001
End date: 31.12.2002
Approval date: 02.10.2002
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS PARMENIDIS
Email: parlon@central.ntua.gr
Go to Top