ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ref.No: 63070800
Start date: 01.01.1996
End date: 30.06.2000
Approval date: 03.07.1997
Department: CENTRAL LIBRARY
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 1.907.556,87 €
Scientific Responsible: Prof. VASILEIOS PAPAZOGLOU
Email: papazog@mail.ntua.gr
Go to Top