ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΜ (ΔΙΠΟΛΟ ΑΤΜ)

Ref.No: 61111100
Start date: 01.04.1999
End date: 31.03.2001
Approval date: 03.06.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 880.410,86 €
Scientific Responsible: Prof. SYKAS
Email: sykas@cs.ntua.gr
Go to Top