ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

Ref.No: 62094100
Start date: 16.04.1997
End date: 15.04.1998
Approval date: 12.06.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: MINERVA AE
Budget: 16.275,87 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top