ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΤΑΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΑΝΩΝ-ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ

Ref.No: 62162500
Start date: 18.03.2003
End date: 27.01.2004
Approval date: 21.04.2003
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: OSE
Budget: 57.820,00 €
Scientific Responsible: IOANNIS KOUMANTAKIS
Email: mmgski@central.ntua.gr
Go to Top