ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΘΡΑΥΣΗΣ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ref.No: 62120500
Start date: 01.03.1999
End date: 31.12.1999
Approval date: 07.10.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: E.U.D.A.P.
Budget: 3.116,66 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS UFANTIS
Email: dyfantis@central.ntua.gr
Go to Top