ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ SAR ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Ref.No: 63094000
Start date: 01.10.1998
End date: 31.03.2001
Approval date: 28.05.1998
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ENVIRONMENT PROGRAMME, E.O.K.
Budget: 92.260,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS VEIS
Go to Top