ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ

Ref.No: 62097300
Start date: 15.07.1997
End date: 15.12.1997
Approval date: 06.11.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: METON/KIS/EDRASI
Budget: 10.388,85 €
Scientific Responsible: Prof. LOIZOS
Email: aloizos@central.ntua.gr
Go to Top