ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΗΣ Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ

Ref.No: 62079300
Start date: 01.10.1995
End date: 30.09.1997
Approval date: 29.02.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: Π.Α.Β.Ε., LARKO
Budget: 32.868,67 €
Scientific Responsible: ANTONIOS FRAGKISKOS
Go to Top