ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Ref.No: 62145200
Start date: 04.09.2001
End date: 03.07.2003
Approval date: 01.11.2001
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: SI.MEL. E.E.
Budget: 23.477,63 €
Scientific Responsible: GEORGIOS IOANNIDIS
Email: gioanid@central.ntua.gr
Go to Top