ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Ref.No: 62069201
Start date: 15.03.1995
End date: 15.12.1995
Approval date: 28.09.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: D.E.I.
Budget: 586,94 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top